Harro Kon stelt zich voor

Nagenoeg mijn hele leven woon ik in Meerkerk. Ik ben er net niet geboren maar ik woon inmiddels 55 jaar in Meerkerk. Ik werk al 40 jaar voor en met particulieren en ondernemers in Meerkerk in de omgeving Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Niet alleen via mijn werk, maar ook via de kerk en mij sociale activiteiten ken ik van veel mensen de financiële situatie. De moeilijkheden, de vragen, de tegenvallers maar ook de meevallers. Mijn beroep als accountant en vennoot van Arendse Kon brengt dit met zich mee. Dat inspireert me om als bruggenbouwer het geluid van de klant bij de bank te laten horen. Maar ook andersom, om het geluid van de bank bij klanten te laten horen. In mijn werk heb ik veel te maken met de bank. En een wederzijds gehoor kan veel teweeg brengen in positieve zin.

Waar komt u mij tegen?

U komt mij tegen op mijn kantoor, midden in het dorp aan de Blommendaal 25 in Meerkerk.

Hoe kunt u mij bereiken?

Uiteraard kunt u mij bellen. Als ik in de gelegenheid ben zal ik u altijd te woord staan. U bereikt mij het makkelijkst op 0183 358 666. 

 • Overleg Kommissie Zederikse Ondernemers
  Kees Nomen
 • Ondernemersvereniging Meerkerk
  Eva Sirag (secretaris)

 • Business Event Vijfheerenlanden

  Sponsoring van het Business Event waarmee ondernemerschap gezien, gewaardeerd en gestimuleerd wordt.

 • Natuur en landschapsverenging Den Hâneker

  Sponsorovereenkomst gericht op natuur- en landschapsbeheer door boeren en burgers om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

 • Rabobank Clubkas Campagne

  Jaarlijkse campagne waarbij leden van de bank beslissen over toekennen van financiele ondersteuning aan verenigingen en stichtingen in de regio.

 • Bank voor de klas

  De Week van het Geld wordt jaarlijks georganiseerd.  Ieder jaar benadert onze bank proactief een aantal kernen uit voor het aanbieden van gastlessen over het omgaan met geld voor jongeren in de bovenbouw. 

 • Beursvloer Zederik

  De Beursvloer is een evenement waar maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Bedrijven, lokale overheid, scholen en maatschappelijke organisaties gaan samenwerkingen aan. Er mag in alles gehandeld worden, behalve in geld. Het Coöperatiefonds steunde de Beursvloer met een bijdrage van 1.000 euro.