Marcel van Buren stelt zich voor

De Rabobank heeft een unieke positie. Ze is diep geworteld in de lokale samenleving en tegelijk onderdeel van een grote en sterke bank. Een solide uitgangspunt in deze tijd, waarin we op een maatschappelijk keerpunt staan en de rol van het bankwezen verandert. We moeten van onderaf aan de slag met financiële innovatie en invulling geven aan onze toekomst als klantgerichte coöperatieve bank. Dichtbij en bij de tijd. Ik zie het als voorzitter van de raad van commissarissen en inwoner van Everdingen als een uitdaging om mijn kennis en kunde in te zetten voor de duurzame en maatschappelijke ambities van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden, voor haar leden én haar klanten.

Waar komt u mij tegen?

U komt mij in Everdingen onder andere tegen op het schoolplein, bij de voetbal, als er ijs ligt bij de ijsclub en natuurlijk ook daarbuiten.

Hoe kunt u mij bereiken?

U kunt mij mailen, stuur uw bericht naar marcel@zonnewyzer.nl.

Voor deze regio zijn (nog) geen netwerken bekend.

 • Natuur en landschapsverenging Den Hâneker

  Sponsorovereenkomst gericht op natuur- en landschapsbeheer door boeren en burgers om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

 • Rabobank Clubkas Campagne

  Jaarlijkse campagne waarbij leden van de bank beslissen over toekennen van financiele ondersteuning aan verenigingen en stichtingen in de regio.

 • Bank voor de klas

  De Week van het Geld wordt jaarlijks georganiseerd.  Ieder jaar benadert onze bank proactief een aantal kernen uit voor het aanbieden van gastlessen over het omgaan met geld voor jongeren in de bovenbouw. 

 • Stichting Vrijstad Vianen loop

  De stichting organiseert in april 2017 een recreatief hardloopevenement voor kinderen en volwassenen uit Vianen en omgeving. Hierdoor worden de inwoners van gemeente Vianen gestimuleerd om een gezonde leefstijl aan te nemen. Ze ontvangen een donatie van 1.000 euro uit het Coöperatiefonds.

 • LINK Locatietheater

  Via het Coöperatiefonds steunen we LINK Locatietheater van Kirsten Robben. In januari starten de repetities voor vier theatervoorstellingen in de weilanden rondom Everdingen. Professionele theatermakers gaan samen met bewoners en leden van lokale verenigingen vier theatervoorstellingen maken waarin historie, erfgoed, beeld, beweging, tekst en live muziek samen komen. De voorstellingen vinden plaats op 18, 19, 24 en 25 mei 2019.