Voor deze regio zijn (nog) geen netwerken bekend.

  • Natuur en landschapsverenging Den Hâneker

    Sponsorovereenkomst gericht op natuur- en landschapsbeheer door boeren en burgers om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

  • Rabobank Clubkas Campagne

    Jaarlijkse campagne waarbij leden van de bank beslissen over toekennen van financiele ondersteuning aan verenigingen en stichtingen in de regio.

  • Bank voor de klas

    De Week van het Geld wordt jaarlijks georganiseerd.  Ieder jaar benadert onze bank proactief een aantal kernen uit voor het aanbieden van gastlessen over het omgaan met geld voor jongeren in de bovenbouw.