Sarco Bosschaart stelt zich voor

Sinds 2013 woon ik met veel plezier in Hoog Dalem. In mijn vrije tijd fiets ik graag op mijn racefiets door onze mooie regio. Vanuit de behoefte om aan te sluiten bij lokale activiteiten ben ik lid van de Ledenraad. Daarnaast ben ik actief betrokken bij de Gorinchemse Uitdaging. Dit is een groep bedrijven en organisaties uit de gemeente Gorinchem die betrokken ondernemen belangrijk vindt. Zij stellen geld beschikbaar aan de Gorinchemse Uitdaging om daarmee de kloof tussen maatschappelijke organisaties en het Gorinchems bedrijfsleven te verkleinen. Ook de Rabobank doet mee. Ik probeer binnen de Gorinchemse Uitdaging vrijwilligersinstanties te koppelen aan het bedrijfsleven in onze regio. 

Waar komt u mij tegen?

U kunt mij vinden op de diverse fietsevenementen in de regio en in de stad daar waar de Gorinchemse Uitdaging actief is.

Hoe kunt u mij bereiken?

U kunt  mij rechtstreeks bereiken door een mail te sturen naar s.bossschaart@gmail.com.

 • Business United GJS
  Joris Aben
 • Open Coffee Gorinchem
  William Reijers
 • Blauwzaam
  Walther Buijs
 • Industriële Kring Gorinchem
  Frans Vonk
 • Vrienden van Gorcum
  Moniek Kribbe
 • Bedrijventerrein Gorinchem-Oost II
  Frans Vonk
 • Businessclub Temporalis
  Frans Vonk

 • Business Event Gorinchem

  Sponsoring van het Business Event waarmee ondernemerschap gezien, gewaardeerd en gestimuleerd wordt.

 • GHC Rapid

  Hoofdsponsor van deze Gorcumse hockeyclub

 • Buurtbus De Linge

  De buurtbussen in de regio zijn onmisbaar voor de zelfredzaamheid van ouderen. Daarom sponsort Rabobank de buurtbussen Vijfheerenlanden en De Linge.

 • Wielerclub Jan van Arckel

  Sponsoring van de wielerclub voor de Alblasserwaard en omgeving.

 • Natuur en landschapsverenging Den Hâneker

  Sponsorovereenkomst gericht op natuur- en landschapsbeheer door boeren en burgers om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

 • Rabobank Clubkas Campagne

  Jaarlijkse campagne waarbij leden van de bank beslissen over toekennen van financiele ondersteuning aan verenigingen en stichtingen in de regio.

 • Arbeidsmarktregio Gorinchem

  Werkgevers, scholen en gemeenten werken samen aan meer economische groei en meer werk voor inwoners.

 • Bank voor de klas

  De Week van het Geld wordt jaarlijks georganiseerd.  Ieder jaar benadert onze bank proactief een aantal kernen uit voor het aanbieden van gastlessen over het omgaan met geld voor jongeren in de bovenbouw. 

 • De Gorinchemse Uitdaging

  De Gorinchemse Uitdaging is een netwerk dat onbenut potentieel bij bedrijven koppelt aan maatschappelijke organisaties met behoefte aan materialen, middelen en/of menskracht. Al meer dan 30 bedrijven stellen hun netwerk open voor uitdagingen vanuit de Gorinchemse samenleving, waaronder onze bank.

 • Humanitas Gorinchem e.o.

  Humanitas helpt mensen die het niet in hun eentje kunnen redden. De samenwerking met de bank heeft vooral betrekking op het onderdeel ‘thuisadministratie’.

 • SamSam

  Onze bank is partner van de Regionale Sociale Dienst (RSD). Samen met hen en enkele andere organisaties waaronder SNS en ABN-AMRO, werken we aan een programma m.b.t. financiële educatie voor voortgezet onderwijs: SamSam, ‘samen voor financiële educatie’. Alle scholen in onze regio zijn aangeschreven om mee te doen met het lespakket “Ik en geld”. 

 • Stichting Blauwzaam

  We zijn partner van Blauwzaam, een coöperatie die duurzame bedrijven aan elkaar linkt en van elkaar laat leren. 

 • Stichting Klussendienst Gorinchem

  Financiële bijdrage voor aanschaf bus voor klussendienst. Dit voor oudere, gehandicapte en langdurig zieke inwoners van gemeente Gorinchem.

 • Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

  Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.  Namens de bank zit Esther de Gier in het bestuur van deze stichting.

 • Syndion

  Syndion ondersteunt mensen met een handicap zodat zij, met een goede kwaliteit van leven, gelijkwaardig burger kunnen zijn. Onze bank ondersteunde in 2015 de verzelfstandiging van het Toltheater van Syndion vanuit het Coöperatiefonds.

 • WeHelpen

  Rabobank ondersteunt deze organisatie om de hulpvraag en –aanbod van inwoners aan elkaar te verbinden.

 • ZML De Cirkel

  Voor het project 'Onbeperkt Spelen Gorinchem' ontving ZML De Cirkel 5.000 euro. Het open speelplein is geschikt voor kinderen met en zonder beperking. Ook de wijkbewoners mogen er gebruik van maken tijdens wijkactiviteiten.

 • Stichting Leger des Heils

  Dannie en Aart zien uit naar het koken met de dak- en thuisloze mensen met pscychiatrische problemen. Met de gulle bijdrage uit het Coöperatiefonds van 10.000 euro heeft Huis en Haard Gorinchem een grote stap vooruit kunnen maken voor een warm thuis door de realisatie van een ruime, lichte keuken.

 • Volkstuindervereniging Oostgracht

  Moestuinieren is hip. Volkstuindervereniging Oostgracht ontving 900 euro uit het Coöperatiefonds voor het verharden van het algemene pad. Zo kunnen leden en bezoekers weer onbezorgd wandelen langs de tuinen.

 • Beursvloer Zederik

  De Beursvloer is een evenement waar maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Bedrijven, lokale overheid, scholen en maatschappelijke organisaties gaan samenwerkingen aan. Er mag in alles gehandeld worden, behalve in geld. Het Coöperatiefonds steunde de Beursvloer met een bijdrage van 1.000 euro.

 • Fortes Lyceum

  Het Fortes Lyceum organiseerde samen met haar leerlingen een jongerenevenement met theater, dans, muziek en literatuur. Het Coöperatiefonds droeg 3.000 euro bij aan dit geslaagde Fortes festival.

 • Stichting Timmerdorp Gorinchem

  Zo'n 550 kinderen mochten een week lang timmeren, zagen en verven aan hun eigen hut. Vanuit het Coöperatiefonds ontving Stichting Timmerdorp Gorinchem 1.500 euro.

 • Stichting Breaksquad

  Breaksquad inspireert jongeren om hun passie te vinden en na te leven. Met de bijdrage van 2.500 euro kan de stichting apparatuur aanschaffen voor de eigen trainingsruimte.

 • Stichting Zonnehuis Muziektheater

  Familiemusical De Klokkenluider van de Notre Dame is een educatieve voorstelling over het thema 'pesten'. Met de Coöperatiefonds bijdrage van 5.000 euro kan de voorstelling ook gegeven worden aan basisschoolleerlingen in onze regio.

 • De Blauwe Anemoon

  Inloophuis De Blauwe Anemoon is een thuisbasis voor mensen met kanker. Er staan vrijwilligers klaar om patiënten en hun naasten zo goed mogelijk tijdens het ziekteproces te ondersteunen. Voor de activiteiten in 2017 ontvangt het inloophuis 1.500 euro uit het Coöperatiefonds.

 • Stichting Studio Peer

  Studio Peer realiseerde met jonge talenten de speciale familievoorstelling ‘Het Kerstgeheim van de Gorinchemse Blauwe Toren’. De stichting ontving een donatie van 3.800 euro uit het Coöperatiefonds. Als dank voor de bijdrage mocht de Rabobank honderd cliënten van Stichting Leergeld een kaartje aanbieden voor de voorstelling.

 • Stichting Jazzfestival Gorinchem

  In 2017 vindt voor de 45e keer het Jazzfestival plaats. Het is het oudste doorlopende festival in Gorinchem. De stichting maakt jazz laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek. Het Coöperatiefonds steunde de stichting met 2.500 euro.

 • Stichting theaterproducties Gorcum

  Muziektheathervoorstelling ‘Esther was Joods’ baseert zich op het dagboek van Esther van Vriesland, een Joods tienermeisje uit Gorinchem. De voorstelling gaat over haar leven in de oorlogstijd. Met een donatie van 4.000 euro realiseert de stichting schoolvoorstellingen.

 • Stichting Zilt

  Leefgemeenschap Zilt biedt gastopvang aan mensen die tijdelijk een plek nodig om hun leven weer op de rit de krijgen. Met een donatie van 2.000 euro uit het Coöperatiefonds kan de stichting het vrouw-kind huis opknappen tot een woonbare ruimte.

 • Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem

  Tijdens het Gorcums Winterfestijn kan jong en oud schaatsen op de ijsbaan in Gorinchem. Het Coöperatiefonds steunt het kleuterschaatsen. De stichting ontving een donatie van 3.000 euro.