Saskia Kamp stelt zich voor

Sinds 2016 zit ik in de ledenraad van de Rabobank. Omdat ik de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank waardeer, ben ik ook ambassadeur. Ik sta graag voor de zichtbaarheid en betrokkenheid van de bank. Om daar voor te staan, moeten we wél weten waar behoefte aan is, wat er speelt en leeft. Precies daarom heb ik ook zitting genomen in de beoordelingscommissie van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Op deze manier ben ik nauw betrokken bij welke projecten gesteund worden vanuit het Coöperatiefonds. Projecten met een sociaal en maatschappelijk doel draag ik een warm hart toe en daar laat ik mijn stem graag voor gelden.

Waar komt u mij tegen?

Dagelijks loop ik, herkenbaar aan mijn grote rottweiler & kinderen, door het dorp. Verder ben ik, alweer sinds 2007, actief in het zakelijke leven met mijn reclamebureau APPART (www.bijzondergoedereclame.nl). Ook ben ik in het dorp persoonlijk betrokken bij de werkgroep voor de O.B.S. Giessen-Oudekerk, om de school met elkaar ‘future proof’ te maken. Een ‘droomschool’ met een maatschappelijke betrokkenheid in het dorp.

Hoe kunt u mij bereiken?

U kunt vragen en ideeën mailen naar saskia@appartreclame.nl

 • Vereniging Arkelse Bedrijven/Giessenlanden
  Kees Nomen

 • Natuur en landschapsverenging Den Hâneker

  Sponsorovereenkomst gericht op natuur- en landschapsbeheer door boeren en burgers om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

 • Rabobank Clubkas Campagne

  Jaarlijkse campagne waarbij leden van de bank beslissen over toekennen van financiele ondersteuning aan verenigingen en stichtingen in de regio.

 • Bank voor de klas

  De Week van het Geld wordt jaarlijks georganiseerd.  Ieder jaar benadert onze bank proactief een aantal kernen uit voor het aanbieden van gastlessen over het omgaan met geld voor jongeren in de bovenbouw. 

 • Go KIDDS

  Go KIDDS realiseert een dorpsboerderij op het schoolplein van de basisschool in Giessen-Oudekerk. Hiervoor ontving ze een bijdrage uit het Coöperatiefonds.